Fagtur / studietur

Å kombinere reiser med læring og fag som formål, har blitt gjort av mennesker gjennom hele historien. Mange bedrifter i dag ser verdien av å ta med seg ansatte, kunder, leverandører eller andre partnere på slike turer. Relevante aktiviteter og et godt tilpasset faglig innhold gir bedre forståelse og kunnskap om det aktuelle fagfeltet. For en arbeidsplass vil en slik tur blant annet kunne bedre det sosiale miljøet, skape tettere bånd mellom de ansatte, styrke firmakulturen, og legge til rette for faglig påfyll.

For at en slik reise skal være skattefri for de ansatte, stilles det strenge krav til faglig innhold. Når man først bruke tid og ressurser på en fagtur, jobber vi i InHouse for at man finner frem til lokale ressurser på stedet dere besøker, fremfor å bruke konferanserom som læringsarena. Ved å ta innover seg inntrykk gjennom hele sanseapparatet, mener vi du vil få større utbytte av fagturen.

Footer
Kultur- og merkevarebygging | InHouse AS i Sandefjord
we mind your business
InHouse AS
Fokserødveien 31
3241 Sandefjord
T: +47 41 33 30 20
E: post@inhouseas.no
Org.nr. 921 694 458
© INHOUSE AS 2022